RİZE-ARTVİN Havalimanı İnşaat çalışmalarımız başlamıştır.


 

Toprak Kazı ve Dolgu İşleri

Yol inşaatlarında ve diğer imalatlarda projesine uygun şevlerde yarma ve yan ariyet kazılarının yapılması,

ocak ariyet kazısı yapılması, yol bünyesini oluşturan dolgu imalatlarının yapılmasıy sulanması, sıkıştırılması, tesviye potuna getirilerek reglaj yapılması ve ayrıca her türlü kazı ve dekapaj imalatlarının yapılması.

Toprak Kazı İşleri

3 Temel Prensibimiz

Projenin zamanında teslim edilmesi kadar, projeye bağlı kalarak iş güvenliğinden asla taviz vermeden teslim edilmesi de önemlidir.q. Bunun içinde 3 adım prensibimiz var.

Daha fazla +

Planlama

Planlama

Projenin tüm verilerinin incelenerek kaynakların en verimli şekilde kullanılması için gerekli planlama aşaması.

Strateji

Strateji

Projenin doğru hedefe doğru zamanda, ulaşabilmesi için gerekli planlama ve strateji aşaması.

İş & Raporlama

İş & Raporlama

Planın uygulamaya geçmesiyle raporlama sürecide başlayarak, işin projeye uygun teslim edilmesi sağlanmaktadır.

Hayalleri inşaa etmeye devam ediyoruz. 
Sayfa Başı