Toprak Kazı ve Dolgu İşleri

Yol inşaatlarında ve diğer imalatlarda projesine uygun şevlerde yarma ve yan ariyet kazılarının yapılması,

ocak ariyet kazısı yapılması, yol bünyesini oluşturan dolgu imalatlarının yapılmasıy sulanması, sıkıştırılması, tesviye potuna getirilerek reglaj yapılması ve ayrıca her türlü kazı ve dekapaj imalatlarının yapılması.

Toprak Kazı İşleri