İŞVEREN KURULUŞLAR

İş veren kuruluşlar ve yapılan işler hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

İŞİN ADI TARİHİ
Ortahisar Kireçhane İl Yolu
Toprak işleri, Sanat yapıları ve Üst yapı işleri
2006-2011
Beşikdüzü - İskenderli - Tonya
Toprak işleri, Sanat yapıları ve Üst yapı işleri
2007-2012
Erdoğdu - Kireçhane
Yol yapımı
2010 - 2014
İŞİN ADI TARİHİ
Karadeniz Sahil Yolu (Ünye - Piraziz) (İkmal)
850.000 Ton Tahkimat İşi
2001
2002
İŞİN ADI TARİHİ
Karadeniz Sahil Yolu (Piraziz - Giresun)
5.300.000 Ton Tahkimat İşleri
1.200.000 m3 Yarma ve Yan Ariyet Kazısı
2002
2006
İŞİN ADI TARİHİ
Karadeniz Sahil Yolu (Ünye - Piraziz) (İkmal)
1.370.000 Ton Temel, Alttemel, Plentmiks ve BSK Malzemesi üretimi
2002
2006
İŞİN ADI TARİHİ
KTÜ Kalkınma mahallesi eczaneler - Farabi hastanesi
Km:0+000 - 0+824,015 arası, kavşak - Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü arası
Km: 0+380 - 0+765,26 Arası Tali Yol
Km: 0+000 - 0+420 arası toprak işleri, santa yapıları ve üst yapı işleri yapılması işi
2010
2012
İŞİN ADI TARİHİ
Söğütlü beldesi taşkın koruma inşaatı
2013
2014
İŞİN ADI TARİHİ
Ordu - Giresun Havaalanı
Alt yapı ve Müteferrik işler inşaatı
2011
2014